Dog Scout verzamelt uitsluitend gegevens van cursisten en personen die zich aangemeld hebben voor een cursus. De gegevens beperken zich tot naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en gegevens van de hond . De verzamelde gegevens worden niet gedeeld met andere instanties. Gegevens van cursisten blijven 3 jaar bewaard. Cursisten die hun gegevens verwijderd of gewijzigd willen zien kunnen dat aangeven door een email te sturen naar iinfo@dogscout.nl We zullen dan zorgdragen dat deze gegevens binnen twee werkdagen verwijderd of gewijzigd worden.