1. Dog Scout verplicht zich naar beste vermogen te adviseren, daarbij ondersteund door een brede kennis op Kynologisch gebied, opgebouwd door opleiding en bijscholing;
 2. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan adviezen en begeleiding die u krijgt in de lessen cursussen en workshops en deze leiden dus niet tot aansprakelijkheid van Dog Scout.
 3. De bezitter / eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag van de hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. De bezitter verklaart dat zijn/haar hond onder zijn/haar WA verzekering valt en draagt elke verantwoording voor zijn/haar hond en de verblijfplaats van de hond.
 4. Dog Scout kan geen garantie geven op de uitkomst van de lessen, cursussen en workshops.  Dog Scout heeft derhalve een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting;
 5. Bij uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting onverminderd van kracht;
 6. Dog Scout behoudt zich ten alle tijden het recht voor cliënten te weigeren;
 7. Alle door Dog Scout schriftelijk of mondeling gegeven adviezen zijn vertrouwelijk en worden enkel aan de cliënt verstrekt;
 8. Lessen, cursussen en workshops dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de les, cursus of workshop betaald te zijn. Is de betaling dan niet binnen dan vervalt de reservering en worden er mensen van de reservelijst benaderd;
 9. Dog Scout verplicht zich dat u de informatie die bij uw lessen hoort op tijd krijgt;
 10. Cliënten kunnen tot 3 maanden na de laatste les nog gebruik maken kosteloos vragen te stellen die betrekking hebben op de les, cursus en workshop die ze gevolgd hebben. Bij voorkeur per mail;
 11. In geval van ziekte van de instructeur of andere gevallen van overmacht kunnen lessen worden verplaatst. Dit zal meestal in overleg met de cursisten gebeuren. Verplaatsing van lessen geeft de cursist geen recht op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.
 12. Uw hond waar u mee naar de cursus, les of workshop komt dient volledig ingeënt te zijn voor zijn leeftijd. Daarnaast moet de hond gevaccineerd zijn tegen besmettelijke hondenhoest.
 13. Is uw hond ziek of loops neem ruim voor de les contact op met de instructeur.
 14. Bij verhindering dient de cursist zich tijdig af te melden, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les. Deze gemiste les kan niet zonder meer ingehaald worden.
 15. Tijdens de lessen of trainingen dienen de honden aangelijnd te zijn.
 16. Houd ook voldoende afstand tussen de honden, minimaal 3 meter of meer. Dit zorgt voor rust en zo kan uw hond beter leren.
 17. Cliënt gaat akkoord met en geeft toestemming voor het elektronisch opslaan van zijn/haar cliëntgegevens.
 18. Het is toegestaan dat andere personen mee komen naar de cursus, wel op risico van de cursist.
 19. Dog Scout kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, of vernieling van uw persoonlijke eigendommen. 
 20. Parkeren is op eigen risico.