Antlers Easy XL

€ 15,95

hertengewei om op te kauwen. Belangrijk is wel om toezicht te houden. Het is de bedoeling dat uw hond schraapt. De easy is om het kauwen op hertengewei aan te leren.